Premeňme náš región z čiernej na zelenú

Environmentálne záťaže pri Niklovej hute v Seredi trápia obyvateľov mesta aj okolitých obcí už takmer tri desaťročia. Hoci existujú štúdie o znečistení regiónu aj o chronických ochoreniach obyvateľov vplyvom úniku znečistenia, jediným výsledkom sú do dnešného dňa iba štúdie a prísľuby na riešenie. Aktivisti sa preto rozhodli zmeniť zaprášený región na zelenší kus zeme. Vyhlásili petíciu Z čiernej na zelenú.

Chceš pomôcť záchrane životného prostredia a ľudského zdravia viac ako podpisom?

Konkrétne kroky na riešenie konkrétneho problému

Žiadame príslušných zástupcov štátu, osobitne Ministra životného prostredia SR, Ministra pôdohospodárstva SR a Ministra zdravotníctva SR, aby urýchlene prijali opatrenia vedúce k riešeniu environmentálnych záťaží súvisiacich s Niklovou hutou Sereď, najmä:

C_Z_PIKTOGRAM_OTAZNIK

Prečo sú skládka a areál niklovky nebezpečné

Prach

Skládku lúženca tvorí polymetalický prach, ktorý znečisťuje prostredie a ohrozuje ľudské zdravie. Z jeho celkového objemu asi 6 miliónov ton sa ročne odfúkne približne 600 ton čierneho prachu do vzdialenosti až 50 kilometrov od Serede.

Spodné vody

Technologické postupy, ktoré sa používali pred 30 rokmi, využívali amoniakovú vodu, ktorá znečistila podzemné vody. Monitoringom musíme zistiť aktuálny stav podzemných vôd v okolí skládky.

Pôda

Podľa rozborov z terénneho výskumu v roku 2010 sú v pôde v blízkosti skládky kritické hodnoty koncentrácie kovov, ako niklu a chrómu. Ich pravidelný monitoring však neexistuje.

Areál

V minulosti sa v areáli Niklovej huty v Seredi stalo niekoľko nehôd, ktoré neboli zdokumentované. Dodnes nie sú všetky časti pozemkov zanalyzované, preto je ich dopad na ľudské zdravie a životné prostredie nejasný.

Podpor iniciatívu a získaj krásne grafiky

Grafiky navrhla umelkyňa z Vlčkoviec Anet Zedníková, vytlačené boli na risografe v trnavskej dielni Risko, ktorú má pod palcom partia z Kubiku.

 
Vybrať si môžeš z 3 možností – alebo aj všetky: Z čiernej na zelenú, Lúženec alebo Niklová huta v Seredi.
Grafiku získaš za podporu kampane v minimálnej výške 15 eur.
Pre detaily platby a výber grafiky píš partnerovi kampane KC PRIESTOR na info@kcpriestor.sk.

Pre viac informácií nás môžeš kontaktovať na peticia.niklovka@gmail.com